انتقادات و پیشنهادات

  • شماره تلفن همراه یا مکانی که میتوان جهت پیگیری با آن تماس گرفت را درج کنید.
  • ایمیلی که میتوان جهت پیگیری با آن تماس گرفت را درج کنید.
  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
    اگر نیاز به پیوست کردن فایل بود با استادارد ذکر شده ارسال فرمایید. حداکثر اندازه فایل: 2MB- فورمت ارسال فایل:jpg, gif, png, pdf